Masz pytania: proszę pisać na nasz adres poczty elektronicznej- KONTAKT
gal-kuchenne-7
elcometer napis02
MIERNIKI ELCOMETER
AKO
 
KONTAKT
Dystrybutor w Polsce.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
warunków.
Polityka prywatności i cookies.
Pomagamy mierzyć.Szybka wysyłka w całym kraju od 2006
Szukaj
Wszystkie produkty wysyłamy w całym kraju, więcej informacji można znaleźć w naszym sklepie.
[Powrót] [Kontakt] [Przyczepność] [Grubość powłoki] [Kolor,połysk] [Temp.,wilgotność] [Ultradźwięki] [Szczelność] [Twardość] [Normy] [Urządzenia] [Zapytanie] [Kolory RAL]

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Szukaj na stronach

POMOCNE DEFINICJE

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA NA ZGODNOŚĆ (uwierzytelnienie):
Procedura sprawdzenia obejmuje przegląd przyrządu i badanie jego podstawowych parametrów na zgodność z
danymi technicznymi producenta.

ŚWIADECTWO (Certyfikat) WZORCOWANIA (kalibracja):
Wzorcowanie polega na porównaniu wskazań badanego przyrządu względem wzorca z uwzględnieniem jego
charakterystyki błędów i wykazanie spójności pomiarowej do wzorca urzędowego lub fabrycznego (własnego).

ZAŚWIADCZENIE O WALIDACJI świadectwo sprawdzenia:
Walidacja procesu (urządzenia) polega na udokumentowaniu, że przeszło ono badanie w wymaganym zakresie i
wydaniu opinii - świadectwa, stwierdzającego, że  stosowane środki zapewniają uzyskanie zaplanowanych wyników pomiarowych
zgodnych z polityką jakości firmy lub obowiązującymi normami. Walidacja odbywa się w siedzibie zleceniodawcy.

EKSPERTYZA:
Ekspertyza techniczna polega na zbadaniu urządzenia pod kątem określonej wady i ustaleniu przyczyn jej
powstania. W wyniku czego urządzenie moŜe podlegać naprawie lub musi być wyłączone z uŜytkowania.

SERWIS:
Z uwagi na stosowane technologie produkcji, dostępność części zamiennych i cen produktu serwis przyrządów
pomiarowych prowadzimy w ograniczonym zakresie. Ceny napraw przyrządów kalkulowane są na podstawie kosztu roboczogodziny i ceny użytych materiałów.

TEST CERTIFICATE (Zaświadczenie o badaniu):
Na potrzeby jednostek pływających wykonujemy badania techniczne na odrębnych zasadach. KaŜdorazowo
uzgadniamy zakres i cenę usługi. Zaświadczenie o badaniu jest wystawiany w j. angielskim.
Załącznik EN (w j. angielskim).

Oświadczenie
W powyższych badaniach staramy się zachować możliwie najwyższą technicznie dokładność, jednak w niektórych
przypadkach musimy zachować kompromis, tak aby cena usługi była współmierna do wartości badanego przyrządu
lub walidowanego procesu. Badane przyrządy nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy Prawo o Miarach.


Prowadzimy szeroki zakres badań sprawdzających poniższych wartości pomiarowych. W sprawie cen i dostępności prosimy o kontakt.
Można także skorzystać z zapytania.

Zakres przeprowadanych bada

ń:W razie dodatkowych pyta

ń prosimy skorzystać z

formularza

.